Pasłęk - Gmina Sportowa!

Szybki kontakt

55 649 49 49

Świetlica

Przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku funkcjonuje świetlica środowiskowa „Pomost”. 

Jej głównym zadaniem jest stworzenie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych bezpiecznego miejsca i organizacji czasu wolnego. Adresatami świetlicy są dzieci i młodzież z miasta Pasłęk, głównie z osiedla Północ. 

Świetlica środowiskowa „Pomost” jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00. W okresie ferii zimowych, ferii letnich, oraz dni wolnych od szkoły czynna jest w godzinach od 10.00 do 15.00.  

Raz w tygodniu, prowadzone są zajęcia socjoterapeutyczne. Wpływają one pozytywnie na zachowanie podopiecznych, wzrost poczucia własnej wartości, integrację w grupie, umiejętność pracy w grupie, pozytywne postrzeganie siebie i innych, szacunek do innych. 

 W naszej placówce prowadzone są następujące zajęcia:  

Dzieci mogą zjeść tu ciepły posiłek, słodki poczęstunek. 

Codziennie dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, oraz mogą przygotować się do zajęć szkolnych i korzystać z pomocy dydaktycznych, książek i komputerów. Organizowane są zabawy choinkowe, andrzejkowe, zabawy z animatorem, wycieczki. 

Dla wychowanków jest to często drugi dom, gdzie mogą odnaleźć atmosferę ciepła, szacunku, zrozumienia, bezpieczeństwa i akceptacji. Mogą znaleźć tu również pomoc i wsparcie. Szczególną uwagę na zajęciach zwracamy na kształtowanie postaw moralnych, rozwijanie patriotyzmu, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność za wspólne dobro.  


Galeria zdjęć

0
0
1
2

Nadchodzce wydarzenia