Pasłęk - Gmina Sportowa!

Szybki kontakt

55 649 49 49

Regulamin Połowu Ryb 2021

USŁUGI IT DESIGNEZ

 

SEZON WĘDKARSKI TRWA OD 01.04.2021 DO 31.10.2021

 

§1. Sezon połowu ryb trwa od 1 kwietnia do 31 października każdego roku.

§2. Wędkowanie dozwolone jest na podstawie karnetu lub biletu wykupionego w

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 2.

§3.1. Opłaty za możliwość wędkowania, ustalone odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku,

wynoszą:

- połów na jedną wędkę:

1) karnet na sezon - 170,00 zł,

2) karnet na 1 miesiąc - 70,00 zł,

3) karnet na 3 tygodnie wędkowania - 50,00 zł,

4) karnet na 2 tygodnie wędkowania - 40,00 zł,

5) karnet na 1 tydzień wędkowania - 30,00 zł,

6) bilet jednodniowy - 15,00 zł;

- połów na dwie wędki:

1) karnet na sezon - 250,00 zł,

2) karnet na 1 miesiąc – 100,00 zł,

3) karnet na 3 tygodnie wędkowania - 60,00 zł,

4) karnet na 2 tygodnie wędkowania - 50,00 zł,

5) karnet na 1 tydzień wędkowania - 40,00 zł,

6) bilet jednodniowy - 20,00 zł;

2. Osobom w wieku do lat 18 przysługuje zniżka 50% ceny podanej w ust. 1.

§4.1. Wędkowanie dozwolone jest od świtu do zmroku.

2. Jedna osoba może łowić na jedną lub na dwie wędki.

§5. Obowiązuje zakaz połowu ryb w tym używania spinningu w obrębie kąpieliska.

§6. Obowiązuje zakaz połowu ryb ze sprzętu pływającego.

§7. Obowiązują następujące limity i wymiary ochronne:

1) dzienny limit połowu karpia wynosi 2 sztuki, obowiązują wymiary ochronne do 35 cm i ponad 50 cm;

2) dzienny limit połowu sandacza wynosi 2 sztuki, obowiązuje wymiar ochronny do 50 cm;

3) dzienny limit połowu amura wynosi 2 sztuki, obowiązuje wymiar ochronny do 45 cm;

4) dzienny limit połowu suma wynosi 1 sztukę, obowiązuje wymiar ochronny do 50 cm.

§8. W zakresie utrzymania porządku, czystości i bezpieczeństwa obowiązują odpowiednie zapisy Regulaminu Zbiornika Wodnego Zakrzewko II.

§9. Do kontroli wędkujących uprawnione są osoby upoważnione przez dyrektora MOSiR oraz Policja i Straż Miejska.

§10. Osoby dokonujące połowu ryb zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Data publikacji Miesiąc temu